Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Pojęcie sprawy gospodarczej

Od 7 listopada 2019r. sprawy o roboty budowlane oraz z umów służących wykonaniu robót budowlanych (art. 4582 §1 ust 5 kpc) należą do kategorii spraw gospodarczych.

Założenie ustawodawcy było takie aby spory związane z wielkimi inwestycjami sądy rozstrzygały w postępowaniu gospodarczym.

Jednak w efekcie jeśli zleciłeś budowę garażu podlegasz takim samym rygorom jak Mostostal czy Straabag.

Musisz wiedzieć, że o ile reforma procedury cywilnej wprowadziła w życie bardzo restrykcyjne zmiany w postępowaniu cywilnym, to postępowanie w sprawach gospodarczych jest jeszcze bardziej sformalizowane.

Jak wygrać sprawę budowlaną w sądzie

Odrębności postępowania gospodarczego

W dużym uproszczeniu, prowadząc sprawę przed sądem gospodarczym musisz pamiętać o następujących odrębnościach:

Czytaj dalej >>>

Błędy inwestora

Damian Tomanek25 września 2019Komentarze (0)

Do kancelarii inwestorzy zgłaszają się najczęściej wówczas gdy powstaje problem z wykonawcą.

Problemy są podobne, niezależnie od tego czy wykonawcą jest duży deweloper czy niewielka firma budowlana.

O problemach i sposobach ich rozwiązywania będziemy pisać w dalsze części bloga.

Na początek chciałbym wskazać kilka elementarnych zasad których przestrzeganie pozwoli, przynajmniej w pewnym stopniu, wykluczyć sytuacje konfliktowe na budowie.

Błędy inwestora

Po pierwsze umowa sporządzona na piśmie pomiędzy inwestorem, a wykonawcą

Umowa to rzecz święta.

Im więcej spraw reguluje, tym mniej jest miejsca na nieporozumienia.

Czytaj dalej >>>