Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Upadłość konsumencka

Grazyna Tomanek29 kwietnia 2020Komentarze (0)

Kontynuując tematykę o której pisaliśmy w poprzednim poście, dzisiaj przyjrzymy się sytuacji gdy trudności inwestora są tak wielkie, że nie tylko nie jest w stanie sfinansować rozpoczętej budowy ale również nie jest w stanie spłacać żadnych innych zobowiązań finansowych.

Epidemia będzie miała swoje śmiertelne żniwo wśród ludzi.

Niestety będzie miała również swoje negatywne konsekwencje w sferze gospodarczej, a co za tym idzie wiele osób straci swoje źródło utrzymania.

Dobrze jest zatem wiedzieć jakie rozwiązania przewidują przepisy, gdy dojdzie do  tak niekorzystnego rozwoju wypadków.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne, przy czym, co istotne, wraz z nowelizacją prawa upadłościowego, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 roku osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani jak konsumenci.

Celem upadłości konsumenckiej jest tzw. oddłużenie niewypłacalnej osoby, co powoduje umorzenie w całości lub części długów niewypłacalnego konsumenta.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Procedura upadłości konsumenckiej

Jeżeli zdecydujesz się na wszczęcie procedury, koniecznie jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego.

W formularzu należy przedstawić informacje dotyczące Twoich zobowiązań finansowych, a więc listę Twoich wierzycieli wraz z terminem zapłaty oraz zaległe należności, a nadto szczegółowy spis Twojego majątku.

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej.

W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Istotna nowelizacja prawa upadłościowego polega na tym, że od dnia 24 marca 2020 roku przyczyny niewypłacalności nie będą badane na etapie otwarcia postępowania, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na etapie ustalania planu spłaty.

Do ogłoszenia upadłości wystarczające będzie samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny

Dopiero później zapadnie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia, przy czym osoba zadłużona, która umyślnie doprowadziła do stanu niewypłacalności albo np. przez niedbalstwo, będzie potraktowana inaczej niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych (takich jak choroba czy utrata pracy).

W pierwszym, opisanym wyżej przypadku, dłużnik będzie zatem spłacał zobowiązania dłużej, tj. od min. 36 miesięcy do siedmiu lat. W drugim z kolei ten czas wyniesie tylko trzy lata.

Umorzenie całego długu będzie możliwe tylko w przypadku wykazania, że dłużnik nie posiada majątku, a do tego jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”.

Jeśli niezdolność do spłaty nie będzie mieć natomiast charakteru trwałego, sąd zadecyduje o tym czy może nastąpić warunkowe umorze zobowiązań.

W takiej sytuacji dłużnik będzie objęty 5-letnim okresem, w ciągu którego będzie mógł złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty, a także będzie zobowiązany do składania corocznego sprawozdania dotyczącego swojej sytuacji finansowej.

Umorzone nie będą mogły zostać alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia czy renty odszkodowawcze.

Przed decyzją o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości warto pamiętać, że procedura upadłościowa może się okazać długotrwała oraz złożona, bowiem w chwili jej wszczęcia nadzór nad majątkiem dłużnika przekazywany jest syndykowi.

Likwidacji przez syndyka podlegają nieruchomości, jak również ruchomości, np. samochód.

Syndyk będzie zainteresowany również akcjami, czy udziałami dłużnika w spółkach, jak również wynagrodzeniem pobieranym za pracę w części podlegającej zajęciu.

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją, a następnie decyzji sądu która zostaje podjęta na posiedzeniu po przesłuchaniu wnioskodawcy.

Trzeba również mieć świadomość tego, że po wszczęciu, takie postępowanie, trwa nawet kilka lat.

Zatem zasadne wydaje się aby twój adwokat miał zarówno wiedzę jak i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Grażyna Tomanek
adwokat

Zdjęcie: Scott Webb

***

Firma budowlana spóźnia się z wykonaniem prac

Klasyką gatunku podczas wykonywania robót budowlanych (remontowych) jest sytuacja gdy firma budowlana spóźnia się z wykonaniem umówionych prac.

Każdy chce mieć budowę lub remont jak najszybciej za sobą. Co jednak zrobić gdy sprawy zaczynają się przeciągać?

Po pierwsze termin zakończenia konkretnych prac powinien wynikać z umowy [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: