Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Jak wygrać sprawę budowlaną w sądzie

Grazyna Tomanek23 listopada 2019Komentarze (0)

Pojęcie sprawy gospodarczej

Od 7 listopada 2019r. sprawy o roboty budowlane oraz z umów służących wykonaniu robót budowlanych (art. 4582 §1 ust 5 kpc) należą do kategorii spraw gospodarczych.

Założenie ustawodawcy było takie aby spory związane z wielkimi inwestycjami sądy rozstrzygały w postępowaniu gospodarczym.

Jednak w efekcie jeśli zleciłeś budowę garażu podlegasz takim samym rygorom jak Mostostal czy Straabag.

Musisz wiedzieć, że o ile reforma procedury cywilnej wprowadziła w życie bardzo restrykcyjne zmiany w postępowaniu cywilnym, to postępowanie w sprawach gospodarczych jest jeszcze bardziej sformalizowane.

Jak wygrać sprawę budowlaną w sądzie

Odrębności postępowania gospodarczego

W dużym uproszczeniu, prowadząc sprawę przed sądem gospodarczym musisz pamiętać o następujących odrębnościach:

 1. W pozwie lub pierwszym piśmie procesowym masz obowiązek wskazania adresu mailowego.
  Wszystkie dowody i twierdzenia jako powód musisz powołać w pozwie a jako pozwany w odpowiedzi na pozew.
 2. Tylko w wyjątkowych okolicznościach kiedy potrzeba powołania dowodu wynikła później lub wcześniejsze powołanie dowodu nie było możliwe  możesz wnioskować nowe dowody ale tylko w terminie 2 tygodni od daty kiedy powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba.
 3. Prymat mają dowody z dokumentów, dowody ze świadków sąd dopuści  tylko  gdy wykażesz ze nie możesz przedstawić dokumentu z przyczyn od siebie niezależnych lub gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały do wyjaśnienia fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
 4. Jako uczestnik procesu budowlanego masz możliwość zawarcia umowy dowodowej. To znaczy, że strony mogą się umówić, że pewien rodzaj środków dowodowych nie może być przeprowadzany przez sąd w przypadku zaistnienia sporu (np. dowód ze świadków, z korespondencji mailowej, z opinii biegłego). Istnieje tu zupełna dowolność o ile strony są zgodne co do tych ograniczeń dowodowych. W sytuacji gdy zawarliście umowę dowodową sąd nie może wbrew jej postanowieniom przeprowadzić zastrzeżonych dowodów.

Zalety postępowania gospodarczego

Są jednak również plusy rozpoznawania sprawy w postępowaniu gospodarczym.

Pierwszy to taki, że sąd powinien zakończyć postępowanie w terminie 6 miesięcy od doręczenia odpowiedzi na pozew, aczkolwiek jest to termin tylko instrukcyjny i jego dotrzymanie przez sądy wydaje się mało prawdopodobne.

Drugi plus jest taki, że wyrok wydany w sprawie staje się tytułem zabezpieczenia z chwilą jego wydania.

Jak uniknąć procedury gospodarczej

Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą tylko osobą fizyczną lub prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna masz prawo złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie ,,zwykłego” postępowania.

Wniosek taki możesz złożyć jednak nie później niż w ciągu jednego tygodnia od doręczenia pouczeń sądu o obowiązkach i uprawnieniach strony.

Sąd ma obowiązek pouczyć cię o wszystkich prawach i obowiązkach.

Oznacza to, że otrzymasz z sądu kilkustronicowe pouczenie, które koniecznie musisz przeczytać.

Jako strona postępowania nie możesz zasłaniać się tym, że pouczenie było niezrozumiałe lub że go nie przeczytałeś.

W poprzednim artykule błędy inwestora możesz przeczytać na co uważać przy zawieraniu umowy z wykonawcą robót.

Te uwagi są szczególnie ważne w związku z ograniczeniami w powoływaniu dowodów z zeznań świadków jakie występują w sprawie gospodarczej.

Nie traktuj tego artykułu jako kompendium wiedzy, dzięki któremu poradzisz sobie w sądzie, lecz jako ostrzeżenie, że nie masz szans sobie poradzić.

To właśnie błędy proceduralne mogą obecnie być przyczyną przegranej sprawy , a nie brak argumentów merytorycznych.

Grażyna Tomanek
adwokat

Photo by C Dustin on Unsplash

***

Firma budowlana spóźnia się z wykonaniem prac

Klasyką gatunku podczas wykonywania robót budowlanych (remontowych) jest sytuacja gdy firma budowlana spóźnia się z wykonaniem umówionych prac.

Każdy chce mieć budowę lub remont jak najszybciej za sobą. Co jednak zrobić gdy sprawy zaczynają się przeciągać [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: