Grażyna Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1999r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Damian Tomanek

adwokat

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999r. zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
[Więcej >>>]

Powiedz, jaki masz problem

Błędy inwestora

Damian Tomanek25 września 2019Komentarze (0)

Do kancelarii inwestorzy zgłaszają się najczęściej wówczas gdy powstaje problem z wykonawcą. Problemy są podobne, niezależnie od tego czy wykonawcą jest duży deweloper czy niewielka firma budowlana.

O problemach i sposobach ich rozwiązywania będziemy pisać w dalsze części bloga.

Na początek chciałbym wskazać kilka elementarnych zasad których przestrzeganie pozwoli, przynajmniej w pewnym stopniu, wykluczyć sytuacje konfliktowe na budowie.

Po pierwsze umowa sporządzona na piśmie pomiędzy inwestorem, a wykonawcą

Umowa to rzecz święta. Im więcej spraw reguluje, tym mniej jest miejsca na nieporozumienia. W przypadku gdy wykonawcą jest deweloper to zawierane są zwykle rozbudowane umowy w formie akt notarialnego. W przypadku gdy wykonawcą jest niewielka firma budowana to z umowami bywa różnie.

Minimalna treść umowy powinna regulować:

  • zakres prac,
  • cenę,
  • terminy wykonania poszczególnych etapów i zakończenia całości, oraz
  • kary umowne za niedotrzymanie terminów.

Dobrze jest gdy umowa reguluje również:

  • kto kupuje materiał,
  • kto wynajmuje ciężki sprzęt,
  • rusztowania,
  • w jaki sposób komunikują się strony, itp.

Jeżeli nie znasz się na sztuce budowlanej i sprawach technicznych związanych ze wznoszeniem budynków, to warto zatrudnić kogoś kto ma specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, czyli inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru będzie pilnował budowy i patrzył na ręce wykonawcy.

Inwestor

Inwestor powinien dbać o przestrzeganie dyscypliny finansowej, co oznacza, że powinien hołdować zasadzie: najpierw wykona praca, a dopiero potem płaca.

Wszelkie płatności powinny być dokonywane w sposób zgodny z umową. Nie należy ulegać namowom o przekazanie zaliczki na poczet prac niewykonanych, o ile taka zaliczka nie była przewidziana w umowie.

W innym wypadku może się to skończyć tak jak u pani która odwiedziła w dniu dzisiejszym moją kancelarię. Zapytała co ma zrobić gdy zapłaciła już całą cenę za dom który miał być wykonany „pod klucz”, umowny termin zakończenia prac minął w zeszłym roku, roboty są w rzeczywistości wykonane w 70%, a deweloper powiedział, że na razie nie dokończy bo nie ma na to pieniędzy.

Tą Panią czeka niepotrzebnie trudna i długa walka z ewidentnie nieuczciwym wykonawcą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl